(comm.& vertaling door Koos Jaspers)   

Extatische Shaker dans
Dit lied heeft een merkwaardige geschiedenis. Bijna iedereen denkt dat het stamt uit een oude traditie, maar in feite werd het in 1963 geschreven en op muziek gezet door de Engelsman Sydney Carter (1915-2004). Hij ging uit van de melodie van Simple Gifts, een lied oorspronkelijk gezongen door de Amerikaanse groepering The Shakers. Deze religieuze secte, een afsplitsing van de Quakers, ontstond en bloeide in de 18e en 19e eeuw en stichtte op het platteland celibataire gemeenschappen waarbij de eredienst in het teken stond van extatische dans, gezang en 'spreken in tongen' (glossolalie). Ze kregen hierdoor de bijnaam 'Shaking Quakers' en vandaar de geuzennaam Shakers. Traditioneel speelden visionaire vrouwen een belangrijke leidersrol in deze groepering. De broadway musical As it is in heaven (2001 ) gaat over een moderne Shaker-gemeenschap.

Sydney Carter
Er zijn vele honderden Shaker-liederen bekend. Simple Gifts werd in 1848 gecomponeerd door Shaker-ouderling Joseph Brackett. In 1944 gebruikte Aaron Copland de melodie voor zijn ballet Apellachian Spring en de zangeres Jewel zette het op haar repertoire - zoöok Sydney Carter - zijn versie met de zelfgeschreven tekst Lord of the Dance werd overal op Engelse scholen gezongen - veel Engelsen kennen het dus. Hij noemde het lied zelf een Carol (kerstlied) en misschien is het daardoor in een aantal kerstbundels terechtgekomen, waaronder 100 Carols for choirs (1987) van de meesters David Willcocks en John Rutter. Eerlijk gezegd is er van het kerstgebeuren weinig te bespeuren in Carters tekst, maar wel van de religieuze danspraktijken van de Shakers.
Overigens, met Michael Flatley heeft dit lied niks te maken ...
I danced in the morning
When the world was begun,
And I danced in the moon
And the stars and the sun,
And I came down from heaven
And I danced on the earth,
At Bethlehem I had my birth. 

Dance, then, wherever you may be,
I am the Lord of the Dance, said he,
And I'll lead you all, wherever you may be,
And I'll lead you all in the Dance, said he.

I danced for the scribe
And the pharisee,
But they would not dance 
And they wouldn't follow me.
I danced for the fishermen,
For James and John -
They came with me
And the Dance went on.

I danced on the Sabbath
And I cured the lame;
The holy people
Said it was a shame.
They whipped and they stripped
And they hung me on high,
And they left me there
On a Cross to die.

I danced on a Friday
When the sky turned black -
It's hard to dance
With the devil on your back.
They buried my body
And they thought I'd gone,
But I am the Dance,
And I still go on.

They cut me down
And I leapt up high;
I am the life
That'll never, never die;
I'll live in you
If you'll live in me -
I am the Lord
Of the Dance, said he.
Vroeg in de morgen danste ik
Toen de wereld pas begon
Ik danste in het maanlicht
Onder sterren, in de zon
Toen kwam ik uit de hemel
En danste hier op aarde rond
In Bethlehem mijn wiegje stond
[refr:]
Kom dans! altijd en overal
Ik ben de Heer der Dans voor allemaal
Die jullie dansend voorgaan zal
Ik ben de Heer der Dans voor allemaal

Voor farizeeŽn danste ik
Voor kenners van de Schrift
Maar zij dansten niet mee
Ze vonden mij geschift
Ook voor de vissers danste ik
Johannes en Simon
En die vissers volgden mij
Zodat ik verder dansen kon

Ik danste op de sabbat
Terwijl ik zieken genas
De geestelijke heren
Kwam dat niet van pas
Ze geselden mijn naakte lijf
Sloegen mij aan een kruis
En lieten me daar hangen
Tot ik gestorven was

Ik danste op een Vrijdag
De lucht was zwart als roet
Dansen is niet simpel hoor
Als je met Satan strijden moet
Toen begroeven ze mijn lichaam
Zo, die is weg - dacht men tevree
Maar Ik ben de Dans
Daar stop ik echt niet mee

Ze wierpen me ter aarde
En ik verrees, hoger dan ooit
Want ik ben het leven
Dus sterven zal ik nooit
Ik leef in jou
Als jij maar leeft in mij
Ik ben de Heer
Heer van de Dans, zegt Hij